گزارش جلسه خلاقیت در فروش

گزارش خلاقیت در فروش

شروع جلسه ساعت ۹:۱۵

در ابتدای جلسه بعد از دست زدن و افزایش انرژی حاضرین ، استاد شانه سازان از بچه ها خواست که به گروههای ۴ نفره دسته بندی شوند و به مدت ۲۰ دقیقه در مورد تمامی مطالبی که از شروع دوره تا کنون در مورد آن صحبت شده بحث و تبادل نظر کنند و اگر کسی سؤال و یا ابهامی دارد مطرح کند و استاد با حضور در هر یک از گروهها در بحث های آنها مشارکت کرد و به سؤالات آنها پاسخ میداد

گزارش جلسه خلاقیت در فروش , خلاقیت , کلاس خلاقیت در فروش , خلاق در فروش
گزارش خلاقیت در فروش
گزارش جلسه خلاقیت در فروش , خلاقیت , کلاس خلاقیت در فروش , خلاق در فروش
گزارش خلاقیت در فروش

بعد از اتمام این تمرین درس شروع شد و استاد مباحث خود را با بیان اینکه اگر فروشنده ای بخواهد وارد حیطه فروشندگان حرفه ای و ۴درصدی شود  باید و باید خلاقیت خود را بکار بگیرد . و در ادامه برای عوض شدن جو کلاس بالای صندلی نشستند

جلسه خلاقیت در فروش , گزارش
خلاقیت در فروش

و سکشن اول با توضیحاتی در مورد عناصر و مزایای خلاقیت در ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه به پایان رسید

گزارش خلاقیت در فروش
خلاقیت در فروش
گزارش خلاقیت در فروش
خلاقیت در فروش , گزارش خلاقیت در فروش , کسب و کار , موفقیت
گزارش خلاقیت در فروش
خلاقیت در فروش

ساعت ۱۱:۱۵ شروع سکشن دوم :

سکشن دوم با ادامه بحث خلاقیت و ارائه چند مثال توسط استاد ادامه پیدا کرد و به نکاتی مثل :

شناخت ، نوع باورها ، نگرش ها ، پویایی، بازی با بچه ها ، شکر گذاری، قدرت یادگیری ، توانایی برقراری ارتباط و … اشاره شد  و نکته کلیدی که در این سکشن بیان شد این بود که :

یکی از عواملی که موجب میشود که خلاقیت ما شکوفا شود باشد ، نوع سؤالاتی است که ما از خود میپرسیم. در واقع سؤال باید مثبت باشد و با چگونهشروع شود .

در ادامه آقای ابراهیم حنطه زاده که بعنوان مهمان در این جلسه حضور پیدا کرده بود با اجازه استاد دقایقی برای دوستان صحبت کردند .

گزارش جلسه خلاقیت در فروش
گزارش جلسه خلاقیت در فروش
گزارش جلسه خلاقیت در فروش
گزارش جلسه خلاقیت در فروش

ساعت ۱۳:۱۵ پایان جلسه صبح

ساعت ۱۷:۳۰ شروع جلسه عصر

در ابتدای جلسه مطالب صبح مرور شد و آقای مباشر زادگان با همکاری دیگر دوستان یک نقشه ذهنی زیبا از مطالب مطرح شده رسم کردند .

گزارش خلاقیت در فروش
گزارش خلاقیت در فروش
گزارش خلاقیت در فروش
گزارش خلاقیت در فروش

در ادامه نیز از روی جزوه درس ادامه پیدا کرد و حاضرین با پاسخ دادن به سؤالات جزوه تمرین های جزوه را انجام دادند و قرار شد بچه ها بعنوان تمرین در منزل به سؤالات صفحات ۳۹ و ۴۰ جزوه به روش طوفان فکری پاسخ دهند .

طوفان فکری تمرینی است که به شدت موجب بروز خلاقیت در کار و زندگی می شود .

گزارش خلاقیت در فروش
گزارش خلاقیت در فروش

ساعت ۱۹:۳۰پایان سکشن سوم.

در این لحظه به همت گروه آموزشی اسطوره سازان برای آقایان مباشرزادگان ،سمیر سلیح و محمد شانه سازان که متولد شهریور هستند ؛ تولد گرفته شد .

 

خلاقیت در فروش
گزارش خلاقیت در فروش
خلاقیت در فروش , گزارش خلاقیت در فروش
خلاقیت در فروش , گزارش خلاقیت در فروش
گزارش خلاقیت در فروش , جلسه خلاقیت در فروش
گزارش خلاقیت در فروش , جلسه خلاقیت در فروش
گزارش خلاقیت در فروش اسطوره سازان
خلاقیت در فروش , کسب و کار , موفقیت

ساعت ۲۰ شروع سکشن چهارم :

در این ساعت ابتدا برای تور ۱و ۲ مهر ۹۵ از بچه ها نظر خواهی شد و بعد از نتیجه گیری از یکی از گروههای ۴ نفره که ابتدای جلسه تشکیل شده بود خواسته شد که در مورد مباحثی که مطرح کرده بودند صحبت کنند .

ساعت ۲۱ پایان جلسه

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.