افسانه بهبهاني نژاد


 

[su_button url=”http://irsazan.com/m/” style=”flat” background=”#6f6f6f” size=”11″ center=”yes” icon=”icon: ticket”]بازگشت به صفحه مدیران خلاقیت کشور[/su_button]

 

مشخصات پرسنلی:

افسانه بهبهاني نژاد
متولد ١٣٥٠در اهواز
١٨سال اموزش در شيريني پزي
٢٠سال فعاليت در رشته ي شيريني پزي
 نويسنده ي كتاب شيريني پزي خلاق