آموزش های میان مدت

حوزه مدیریت کیفیت[su_note note_color=”#02C6FE” text_color=”#FFF”]حوزه مدیریت کیفیت[/su_note]

تعالی سازمانی و روش مدیریت

[su_list]

 • تشریح معیارها و خود ارزیابی
 • مدیریت و ارزیابی عملکرد
 • تصمیم گیری و تکنیک های حل مسأله
 • تفکر سیستمی و اصول استقرار آن در سازمان
 • اصول مدیریت و سرپرستی

[/su_list]

 

[su_note note_color=”#02C6FE” text_color=”#FFF”]حوزه ارتباطات و روابط عمومی[/su_note]

[su_list]

 • شیوه های برقراری ارتبطار موثر در سازمان
 • تکنیک های ارتباط کلامی و غیر کلامی موثر در سازمان
 • فن بیان و آئین سخنوری
 • مهارت های ارائه موثر مطالب در نشست ها
 • مهارت های کاربردی و موثر در مکالمات تلفنی
 • فنون مصاحبه با رسانه های نوشتاری ، صوتی و تصویری
 • مدیریت برگزاری همایش ها و مجامع
 • مدیریت نوین روابط عمومی
 • تبلیغات در روابط عمومی
 • اصول و مبانی اطلاع رسانی
 • روابط عمومی موثر ویژه کارکنان با مشتری
 • افکار سنجی و طراحی پرسشنامه

[/su_list]

 

[su_note note_color=”#02C6FE” text_color=”#FFF”]حوزه مدیریت آموزشی [/su_note]

[su_list]

 • الگوی ارزیابی سنجش اثر بخش
 • تکنیک های نیازسنجی ، برنامه ریزی و اجرای آموزش کارکنان
 • تحلیل بازگشت سرمایه در آموزش
 • برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و بهسازی منابع انسانی

[/su_list]

 

[su_note note_color=”#02C6FE” text_color=”#FFF”]حوزه مدیریت منابع انسانی و روانش شناسی [/su_note]

[su_list]

 • روش های صحیح تعمال و کار با مدیران مافوق
 • توانمندی سازی کارکنان
 • سازمان های شاد و موفق
 • مهارت های مربیگری (Coaching)
 • رویکرد های نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 • طرح طبقه بندی مشاغل با تاکید بر آخرین اصلاحـیه نظام طبقه بندی
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی
 • علت یابی ناسازگاری کارکنان

[/su_list]