کارگاه آموزشی لطفا دایناسور نشوید

کارگاه آموزشی لطفا دایناسور نشوید

ویژه کسانیکه:

  • میدانند خودشان مقصر اصلی وضعیت و جایگاه فعلیشان هستند
  • میدانند لیاقت و سهمشان از زندگی بسیار بیشتر است
  • و جسارت کسب موفقیت های بیشتر را دارند

پس اگر غیر از این فکر می کنید،لطفا در این کارگاه ثبت نام نکنید

[su_note note_color=”#eeeeee” text_color=”#000000″]

مدرس: دکتر عبدالرضا کردی

رئیس مرکز جهانی خلاقیت در مالزی

  • رئیس مرکز جهانی آموزش و پرورش خلاق در مالزی
  • عضو بنیاد آموزش خلاق آمریکا
  • عضو انجمن خلاقیت و نوآوری مالزی
  • و…

[/su_note]

عناوین آموزشی کارگاه لطفا دایناسور نشوید:

اصول و مبانی کار آفرین:

•    تعریف کارآفرینی
•    ویژگی ها و خصوصیات یک کارآفرین
•    نظریه های کارآفرینی
•    سابقه شغلی
•    تفکرات پیش از کارآفرینی ( تصمیم + هدف )
•    ابعاد کار آفرینی
•    انواع زندگی شغلی
•    ویژگیهای روانشناختی
•    معرفی کار آفرینان موفق
•    ایده های نو برای راه اندازی یک کسب و کار
•    عوامل مهم درحفظ موفقیت کسب و کار جدید
•    انتخاب شغل بر اساس علایق
•    مقایسه برخی زنان و مردان
•    علل شکست
•    شاخص های کیفی
•    روند تحولات شغلی
•    فرایند راه اندازی کسب و کار
•    فکرهای مزاحم
•    تعریف فرصت ، ویژگیهای فرصت ، شناسایی، منابع شناسایی، ارزیابی
•    ارزیابی ویژگی های فردی
•    اولویت بندی سبک های زندگی
•    ایده ی کسب و کار چیست
•    برنامه ریزی مسیر شغلی
•    شناخت انواع کسب و کار
•    اصول راه اندازی کسب و کار
•    بازاریابی

border

دوره های کار آفرینی:

1- تشـخیص فــرصت:
هدف کارگاه:
با گذراندن این کارگاه شما با نحوه شناسایی و ارزیابی فرصت های کارآفرینی در ایران آشنا خواهید شد.

فهرست مطالب:
•    تعریف فرصت
•    ارائه مدل تشخیص فرصت
•    بررسی معیارهای انتخاب حوزه کسب وکار
•    معرفی روندهای مهم بازار
•    بررسی روش های کسب آمادگی برای جذب فرصت ها
•    معرفی انواع فرصت های کسب وکار
•    بررسی روش های ارزیابی فرصت ها
•    بررسی روش های انتخاب فرصت
•    بررسی حوزه های جذاب کسب وکار در ایران

border
2- هوش مالی:
هدف کارگاه:
آموزش موفقیت مالی به شما به گونه‌ای که پس از گذراندن این دوره ابزارهای لازم برای مدیریت مالی در زنــــدگی شخصــــی خود رابه دســــت
می آورید.

فهرست مطالب:
•    چرا بایستی ثروتمند باشیم
•    ارائه مدل موفقیت مالی
•    مدیریت درآمدها
•    مدیریت سرمایه گذاری
•    مدیریت هزینه
•    مدیریت ریسک های زندگی
•    تسهیم شادی با دیگران
•    آموزه های رابرت کیوساکی
برای موفقیت مالی

border
3- کارگاه مدل کسب و کار

هدف کارگاه: شما با گذراندن این دوره توانایی لازم برای طراحی و تحلیل مدل کسب و کار را به دست می آورید. مدل کسب و کار ابزاری است که به کارآفرین کمک می کند با یک نگاه جامع جوانب مختلف کسب‌ و کار خود را بشناسد و برای برنامه‌ریزی و جهت ‌دهی به کسب ‌و کار خود با شناخت تصمیم‌ گیری کند.

فهرست مطالب
•    تعریف مدل کسب وکار
•    انواع مدل های کسب وکار
•    بوم مدل کسب وکار
•    ارزش قابل ارائه به مشتری
•    شیوه طراحی محصول
•    بخش بندی مشتریان
•    کانال های توزیع
•    مدیریت روابط با مشتری
•    فعالیت های کلیدی برای راه اندازی کسب وکار
•    منابع کلیدی
•    شرکای کلیدی
•    ساختار هزینه
•    ساختار درآمد

border
4- دوره نوپای ناب
هدف کارگاه :
شما با گذراندن این کارگاه با متدولوژی جدید کارآفرینی the Lean Startup یا نوپای ناب آشنا می شوید و با مثال ها و نمونه های واقعی متعدد، چگونگی پیاده سازی این متدولوژی درعمل رامی آموزید.

فهرست مطالب
•    رویکرد سنتی راه اندازی کسب ‌و کار،  چرا کارایی لازم را ندارد.
•    ارائه مثال‌ها و نمونه‌های متعدد از صنایع مختلف به منظور آشنایی با کلیت این رویکرد نوپای ناب
•    چرخه اصلی نوپای ناب
•    مفاهیم اصلی نوپای ناب
•    پیاده‌سازی مفاهیم اصلی در میدان عمل

border

5- دوره مدیریت پروژه کارآفرینی
هدف کارگاه: شما در این دوره می آموزید که چگونه میتوان با عینک پروژه به یک فعالیت کارآفرینانه نگاه کرد و برتکنیک‌ها و ابزارهای مـــــدیریت پروژه بــــــرای مدیریت اجـــرایی کارآفرینی  مسلط  می شوید

فهرست مطالب
•    تعریف پروژه های کوچک
•    تهیه ساختار شکست کار
•    تهیه برنـامه زمانبنــــدی
•    روش هـای تامیـن مالی
•    بودجه بندی
•    تهیه ماتریس مسئولیت
•    مدیریت ریســـک پروژه
•    مدیریت ذی نفعان پروژه

اگر شما هم میخواهید مثل دایناسور ها نشوید فرم زیر را پر نمایید
ما با شما تماس می گیریم

[su_note note_color=”#eeeeee” text_color=”#000000″]

ثبت نام کارگاه آموزشی لطفا دایناسور نشوید

[/su_note]

یا با شماره تلفن های 06133339250 – 09903596770 تماس بگیرید
و یا به دفتر موسسه به آدرس: اهواز،فلکه ساعت، خیابان خرم، جنب رستوران شهرزاد، مجتمع شکوفه، طبقه پنجم، واحد 5 مراجعه نمایید