سوال شما راجب هدف

با تشکر از شما برای شرکت در لایو هدف استاد شانه سازان ، لطفا سوال خودتان را راجب هدف و هدفگذاری از شخص استاد شانه سازان بپرسید :

سوال در خصوص هدف

پیرو لایو استاد شانه سازان