سید محمد هاشم حسینی


 

[su_button url=”http://irsazan.com/m/” style=”flat” background=”#6f6f6f” size=”11″ center=”yes” icon=”icon: ticket”]بازگشت به صفحه مدیران خلاقیت کشور[/su_button]

 

نوابق فروش , مربیان خلاق کشور , اجلاس مربی خلاقیت , مربی خلاقیت کشور , اجلاس خلاقیت , مربی خلاقیت کشور , مربیان خلاقیت کشورسیدمحمدهاشم حسینی
کد ملی: ۱۸۶۰۸۱۰۴۱۱
@mohammad.hashem.hosseini
hosseini.a1359@gmail.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسِ مدیریت بازرگانی
کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی رابطه بین بدبینی کارکنان با عملکرد شغلی با نقش تعدیلگر تعهد عاطفی به سازمان و حمایت ادراکی از سرپرست
شرکت در دوره مربی خلاق

سوابق شغلی:
افسر تدارکات کشتی(شرکت ملی نفتکش) از سال ٨۲ تا ٨۵
دستیار امور اداری (شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون) از سال ٨۵ تا ۹۰
کارشناس آموزش(شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون) از سال ۹۰ تا کنون
جانشین آموزش (شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون) از سال ۹۳ تا کنون

سوابق تدریس:
برگزاری سمینار پیگیری موثر اهداف تا حصول نتیجه در فرهنگسرای ملل تهران، دیماه ۹۵
برگزاری دوره های نظام پیشنهادات در شرکت کارون بمدت دو سال از ۹۲ تا ۹۴

مهارتهای آموزشی:
برگزاری سمینار و کارگاه های انگیزشی، موفقیت و زندگی شاد
برگزاری دوره های مربوط به زمینه های رفتار سازمانی، مدیریت دانش، مهارتهای ارتباطی

مهارتهای زبان انگلیسی:
درک مطلب: خوب
مکالمه: خوب
ترجمه: خوب

مهارتهای کامپیوتر:
مهارتهای شش گانه ICDL
نرم افزار فتوشاپ

 

دانش آموخته دوره تربیت مربی