مهندس عباس شانه سازان


 

[su_button url=”http://irsazan.com/m/” style=”flat” background=”#6f6f6f” size=”11″ center=”yes” icon=”icon: ticket”]بازگشت به صفحه مدیران خلاقیت کشور[/su_button]

 

نوابق فروش , مربیان خلاق کشور , اجلاس مربی خلاقیت , مربی خلاقیت کشور , اجلاس خلاقیت , مربی خلاقیت کشور , مربیان خلاقیت کشور

مهندس عباس شانه سازان

دانشجوی MBA گرایش برندینگ

دانش آموخته دوره نوابق فروش

مدیر و موسس گروه آموزشی سازان
مربی و مدرس برندینگ و پرسنال برند
مشاوره  بیش از ۴۰۰ کسب و کار(از سال ۱۳۸۶ تاکنون)
کوچینگ  بیش از ۵۰ کسب و کار و سازمان

سوابق آموزشی:

مدرس ۵ دوره ی یکساله نخبگان فروش(از سال ۱۳۹۱ تاکنون)
 صاحب سبک دوره هدف گذاری به روش VIMP+A
مدرس دوره اصول و فنون مذاکره (از سال ۱۳۹۱ تاکنون)
مدرس دوره آموزشی رفتار مصرف کننده
مدرس “چگونه میتوانیم نابغه فروش شویم”
مدرس کارگاه آموزشی “فروشندگان حرفه ای”
مدرس کارگاه آموزشی هدفگذاری(از سال ۹۱ تا اکنون)
مدرس کارگاه اموزشی مدیریت زمان
مدرس کارگاه آموشی خوشبختی+۹۵ (۲دوره)
مدرس دوره رفع خجولی و اعتماد بنفس
مدرس کارگاه رهایی(رهایی از رنجش ها)