مرور برچسب

استاد عباس شانه سازان

اولویت های هر کسب وکاری چه مواردی هستند؟

استاد عباس شانه سازان در این کلیپ آموزشی بیان می کند که سه  اولویت خیلی مهم برای هر  سازمان و هر کسب کار وجود دارد بکه شما بعنوان مدیر سازمان و یا کسب و کار خود باید این موارد را در نظر داشته باشید.
ادامه مطلب ...