مرور برچسب

سمبل

بازی های المپیک و سمبل های آن

عباس شانه سازان / افسانه ها و داستان های زیادی در مورد پیدایش بازی های المپیک (Olympic) وجود دارد که یکی از معتبرترین این داستان ها این است که در ابتدا بازی های المپیک به عنوان یک جشن مذهبی بوده که برای ادای احترام و یادبود پیروزی زئوس…
ادامه مطلب ...