مرور برچسب

غرفه سازان

نمایشگاه توانمندی های استان خوزستان

ششمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی ، تولیدی و خدمات فنی و مهندسی استان خوزستان که در تاریخ  18 الی 21 بهمن ماه سال 95 در استان خوزستان - اهواز - محل دائمی نمایشـگاه توانمندی های بین المللی استان خوزستان تشکیل شده بود که در این نمایشـگاه…
ادامه مطلب ...