مرور برچسب

ویژگی های برندسازی

برند چه ویژگی های ناملموسی میتواند داشته باشد؟

ویژگی های ناملموس برند نگرش مشتری ها نسبت به برند به ویژگی های غیر ظاهری و انتزاعی از محصول،مانند سمبولیسم یا ویژگی های شخصیتی مرتبط با مشتری ها،نیز وابسته است. کیفیت محصول نه تنها بر عملکرد عینی و کارکرد آن وابسته است،بلکه به سایر…
ادامه مطلب ...