مرور برچسب

برندآفرینی

برند چیست ؟چه چیزی برند نیست؟(2)

در مطالب قبل به این نکته اشاره کردیم که برای برندسازی و برندآفرینی باید بدانیم که: برندسازی: بازاریابی نیست تبلیغات نیست فروش نیست و... و نیز اشاره کردیم برند از جنس ادراک و قراردادهای ذهنی است. …
ادامه مطلب ...