مرور برچسب

ثروت

فروش سریعرین راه رسیدن به ثروت

فروش و فروشندگی سریعترین راه رسیدن به ثروت است چرا؟ به این دلیل که هیچ محدودیت درآمدی در فروش وجود ندارد، هرچقدر بیشتر بفروشید احتمالاً بیشتر به ثروتمند شدن نزدیک می شوید. اینکه اینجا از کلمه احتمالاً استفاده کردم دلایلی دارد که در…
ادامه مطلب ...