مرور برچسب

لبخند فروشنده

ارتباطات در فروش

سومین پازل فروش ارتباطات است. در مقاله قبلی در خصوص دو پازل دیگر فروش صحبت کردیم.نحوه برقرای ارتباطات با مشتری سومین قطعه از پازل فروش است.سازمان شما فقط سه ثانیه فرصت دارد که محصول خود را به فروشنده بفروشد و این کار فروشندگان شماست.
ادامه مطلب ...