مرور برچسب

مهارت فروش

گزارش کارگاه آموزشی مهارت فروش و برقراری ارتباط

کارگاه آموزشی مهارت فروش و افزایش ارتباط با همکاری گروه اموزشی سازان، اسطوره سازان و شرکت توتال شاد در روز سه شنبه مورخ 17 مهرماه 97 در شهر اهواز برگزار شد. با ما در مورد نکاتی که در مورد فروش در این کارگاه توسط استاد شانه سازان مطرح شد…
ادامه مطلب ...