مرور برچسب

برندسازی سازمانی

ارزش ویژه برند در موفقیت کسب و کار

ارزش ویژه برند در موفقیت کسب و کار ارزش ویژه برند به روش های مختلف برای اهداف متفاوتی تعریف شده است ولی تاکنون، هیچ اتفاق نظری مشترک به دست نیامده است. این مفهوم می‌تواند از دید تولید کننده، خرده فروش یا مشتری مورد بحث و بررسی قرار…
ادامه مطلب ...

برندسازی و لوگو

برندسازی و لوگو مجموعه انتظاراتی است که سهامداران از خدمات ما دارند. درونی ترین بخش هر برندسازی سازمانی ، تعهد به کسانی است که به آنها خدمت می کنید؛ وعده ای که به آنها می دهید تا دائما چیزی یا کاری را درست همانطور که انتظار دارند برای آنها…
ادامه مطلب ...