کسب وکار شما رشد میکند اگر آموزش ببینید / هدایت شوید / بازخورد بگیرید

گروه آموزشی سازان

گروه آموزشی سازان به منظور گسترش آموزش های تخصصصی و کاربردی و ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره ای در راستای چشم انداز خود که خوزستان باید قطب آموزش کشور باشد مجموعه ای غنی از کارشناسان و متخصصین مجرب در زمینه های فنی و تخصصی را به منظور ارائه خدمات و سرویس به سازمان ها و واحدهای تولیدی و خدماتی فراهم آورده است.

ما چه کاری انجام میدهیم؟

برای چرخاندن چرخ یک تجارت به چیزی بیش از سرمایه نیاز است

برخی از اساتید سازان

null

دکتر مصطفی جعفری

مدرس برنامه‌ریزی‌های استراتژیک
null

دکتر شهریارشفیعی

مدرس برندسازی
null

مهندس عباس شانه سازان

مدرس و مربی برندینگ و پرسنال برند
null

استاد حمیدامامی

مدرس فروش بیمه

نوشته های تازه