صفحه آرشیو

کسب و کار

اولویت های هر کسب وکاری چه مواردی هستند؟

استاد عباس شانه سازان در این کلیپ آموزشی بیان می کند که سه  اولویت خیلی مهم برای هر  سازمان و هر کسب کار وجود دارد بکه شما بعنوان مدیر سازمان و یا کسب و کار خود باید این موارد را در نظر داشته باشید.
ادامه مطلب ...

مهمترین عامل موفقیت یک کسب و کار

هر کسب و کار دارای 2 بال است.یکی از بالها که کوچک تر است بال عملکرد و دیگری که بزرگتر است بال ارتباطات. بسیاری از افراد سالها بر روی دانش و عملکردشان کار می کنند و مدام در حال یادگیری هستند اما هیچگاه موفق نمی شوند چون مطمئنا اهل عمل…
ادامه مطلب ...

گزارش جلسه خلاقیت در فروش

گزارش خلاقیت در فروش شروع جلسه ساعت 9:15 در ابتدای جلسه بعد از دست زدن و افزایش انرژی حاضرین ، استاد شانه سازان از بچه ها خواست که به گروههای 4 نفره دسته بندی شوند و به مدت 20 دقیقه در مورد تمامی مطالبی که از شروع دوره تا کنون در مورد…
ادامه مطلب ...